Lære kinesisk eller japansk?

Jeg satt med en kinesisk lærerinne i to timer nylig. Målet var å finne en effektiv måte å memorere språket på. Det er mulig å spare mye tid på å memorere uttale, betydning av ordene og andre elementer. Men jeg fant