PC-en ut av klasserommet

Jeg skrev en kronikk i Aftenposten i mars/april om å ta pc-en ut av klasserommet og heller bruke datarom, eller ta fram pc-en ved behov. Dette medførte at mange klistret meninger på meg som jeg ikke har. For eksempel at jeg ønsker pc-en ut av hele skolen. Mange hengte seg også opp i at jeg […]