Inspirasjon for hukommelsen

Jeg gjorde en stor spørreundersøkelse om folk har brukt Memo. De som har brukt Memo blir spurt om de kan fortelle om én ting de har brukt teknikkene til.