Innholdsliste Bedre hukommelse: Best of Memo

Bedre hukommelse: Best of Memo er det beste fra Memo og Memo-håndboka, pluss 50 % nytt. I desember 2020 ble opplag nummer 20 trykket. Jeg har gjort utbedringer til alle nye opplag, men hvis du har opplag 1 behøver du ikke nyeste opplag. Her er innholdslista. Gamle tema er omskrevet og raffinert. Nye tema (sammenlignet med Memo og […]