Keynes – sitat på engelsk og norsk

Layouten blir pynta på snart, men her er dei mest kjente sitata til John Maynard Keynes. Dei fleste på engelsk, og ein del på norsk.  [People] will do the rational thing, but only after exploring all other alternatives. Capitalism is the extraordinary belief that the nastiest of men for the nastiest of motives will somehow […]