PowerPoint – Til å sovne av

Jeg deltok nylig på flere seminarer innen reiseliv. Et stort problem med presentasjonene var bruken av PowerPoint. Vi ble overveldet av detaljer, lange tekster og tall. Flere deltakere sovnet. PowerPoint er ofte en huskeliste for den som holder presentasjonen. Men hvis du som foredragsholder ikke kan huske informasjonen uten en PowerPoint, betyr ikke det at […]