PowerPoint – Til å sovne av

Jeg var nylig deltaker på flere seminar innen reiseliv. Et stort problem med presentasjonene var bruken av PowerPoint. Vi ble lesset ned med detaljer, lange tekster og tall. Flere deltakere sovnet. PowerPoint er ofte en huskelapp for den som holder presentasjonen. Men hvis du som foredragsholderen ikke husker informasjonen uten en PowerPoint – betyr ikke […]