Risiko for demens

Jeg får ofte spørsmål om demens, siden jeg jobber med hukommelse. Her er en oversikt jeg har samlet de siste årene om økt risiko for demens. I tillegg kommenterer jeg risikofaktorene og kommer med et par konkrete forslag for å redusere risikoen. Kildeliste finner du nederst. Alder: Risikoen for å utvikle demens øker med alderen, […]