Når passer det å starte med memorering?

I idretten handler det ofte om å starte så tidlig som mulig, deretter er det utviklingssteg som bør nås innen visse aldre. Er det også slik i memorering? Når bør man starte? Det korte svaret er at en del barn på 5-6 år fint kan memorere med gode resultater. For eksempel kan de memorere de […]