Bok om Teambuilding Oslo

Lansering høsten 2022. Utvalgte leverandører.
Sendt som adressert reklame til bedrifter i målgruppa.