PC-en ut av klasserommet

PC-en ut av klasserommet 94 prosent av lærerne på videregående skole sier at PC med internett forstyrrer undervisningen. Hvor lenge skal eksperimentet med