Norske artikler

Hei! Jeg har idag lagt inn enda flere norske artikler i bloggen. Men som jeg vet er dansker flinke til å lese norsk. God fornøyelse!