PC-en ut av klasserommet

Tags


PC-en ut av klasserommet

94 prosent av lærerne på videregående skole sier at PC med internett forstyrrer undervisningen. Hvor lenge skal eksperimentet med frislipp av PC foregå?

Et argument for PC-en er at den er viktig å mestre i arbeidslivet. Men hvor vanskelig er det å lære å bruke datamaskin? Det er jo ikke akkurat Java, CSS eller VBScript elevene lærer. Det er skriveprogram, power point, facebook og google. Som vanligvis er raskt å lære.

Tilhengere av pc på skolen mener at den bidrar til at elevene blir kritiske og reflekterte. Folkehelseinstituttet meldte for fem år siden at en fjerdedel av 14 til 17-åringer sitter mer enn tre timer foran PC-en på hverdager utenom skoletid. Hvordan skal 2-3 timer ekstra PC-bruk på skolen gjøre ungdommen mer kritiske og reflekterte?

Et annet argument er at problemet ikke er pc-en, men klasseledelsen. Men er det nødvendig at læreren bruker enda mer energi på disiplin? Elevene er dyktige på å trykke alt+tab. Nettsider som noen skoler eventuelt har stengt tilgangen til, kan lett besøkes via spesialsider. Og enhver lærer vet at stengt internett ofte betyr at eleven heller spiller tetris eller spill som ikke krever internett. Disiplin med pc er utrolig vanskelig når en bærbar står på pulten rett foran eleven. Det er mye enklere å begrense bruken til datarom, eller å ta fram pc-en ved behov. Men situasjonen på mange skoler er at elevene i praksis blir tvunget til å kjøpe pc. Den har skolen monopol på å levere. Da kan ikke læreren nekte elevene å ha den stående på pulten.

Tilhengere av pc på pulten mener at vi skal nyttegjøre oss av ny teknologi, i stedet for å begrense bruken bare fordi den forstyrrer. iPhone er også god teknologi, men teknologi bør brukes på riktig tid og sted. Politikerne ønsker PC i skolen, men hvor er planen? Du må jo ha en plan. Skal vi bruke enorme summer, uten å ha en plan?

Jeg er 30 år, og hadde minimalt med pc på skolen. Hvordan i alle dager har Norges befolkning over 25 år klart seg i arbeidslivet uten bærbar pc på pulten? Det er jo et mirakel.

Hvor utbredt mener du det er at elever surfer på internett, spiller spill eller er på sosiale medier i skoletimene? Dette spørsmålet stilte Respons AS til 864 lærere på videregående skolen. 6 av 10 mener at dette er svært utbredt. Nesten alle mener at det skjer i stor eller noen grad (60 prosent pluss 35 prosent). Det er ikke nødvendigvis elevene sin feil. Det er mye forlangt at tenåringer skal ha selvdisiplin på nivå med telemarksbataljonen – og klare å unngå facebook, spill, nettaviser og andre distraksjoner – når pc-en står der.

Dess mer pc-en blir brukt på skolen, dess flere andre ting må vike. Sannsynligvis lærerens undervisning også. Læreren er ofte klasserommets fremste ekspert på faget. Læreren gir stalltips som er nyttige å vite. At 94 prosent av lærerne sier at pc-en forstyrrer undervisningen må bli tatt hensyn til. Det arbeidet eleven ikke får gjort i skoletida, er dobbelt så vanskelig å få gjort på fritida. Når eleven først sitter i et klasserom er det bedre å få oppgavene gjort, enn å bli fristet til andre ting.

I Tyskland har forskere fra «Institut für Wirtschaftsforschung» i München sett på sammenheng mellom PC-bruk og karakterer. PC-bruk i skolen gir kun positiv effekt hvis den brukes mindre enn én gang i uken, sier forskerne til nyhetsmagasinet Der Spiegel.

Økt PC-tetthet er et satsingsområde for mange politikere. Det er på tide at elever og lærere blir spurt om hva de mener. Jeg mener i hvert fall at pc-en må ut av klasserommet. Bruk pc-rom, eller ta den fram ved spesielle behov.

More Posts For You