Hukommelse og intelligens

Tags

Har de bedste hukommelsesudøvere en høj intelligens?

Jeg har talmateriale på hvem der har den bedste hukommelse i verden, men ikke noget talmateriale på deres intelligens. På generelt basis er mine erfaringer som følger:

– Samtlige af dem, der hævder sig i VM i hukommelse anvender en eller anden teknik.

– Nogle gange deltager folk uden at anvende teknik. De præsterer godt, men langt fra top 20.

– Jeg har kurset titusener af personer i husketeknikker, og det der har størst indvirkning på resultaterne er, efter min mening, ordforråd. Hvis personen har et dårligt ordforråd, bliver resultatet sædvanligvis lidt dårligere end for en person med et godt ordforråd.

– Nordmænd præsterer bedre på norsk end på engelsk.

– Nye landsmænd præsterer sædvanligvis dårligere end gamle landsmænd (sandsynligvis fordi ordforrådet ikke er fuldt udviklet).

– Ved anvendelse af teknikker præsterer voksne betydelig bedre end børn under 12 år.

– Min erfaring er at ældre optil 75 år præsterer godt. Hvad der er årsagen til dårligere resultater over den alder, ved jeg ikke, men det er muligt at hjernen har fået mindre motion efter at pensionisttilværelsen er gået i gang.

– Mit indtryk er at kvinder præsterer bedre end mænd når de lærer teknikkerne. Det kan have sammenhæng med at kvinder tænker mere visuelt (se side 59 i Best of Memo).

– I VM er det stort set mænd i alderen 17 til 35 som hævder sig i toppen. Det er tit dem der træner mest der bliver bedst, ligesom i andre konkurrencer. Unge mænd bliver tit opslugte og træner mest.

– Jeg har kurset folk og givet dem meget svære huskeopgaver, dagen efter at de gennemgik tortur(!) De klarede alligevel opgaverne udmærket (waterboarding, se TVNorge efteråret 2015)

– Jeg har haft kursusdeltagere som tidligere i livet har fået ”elektrochok-behandling”. Mit indtryk er, at det har en meget negativ indvirkning på hukommelsen og muligheden for at anvende husketeknikker.

– Nogle gange mislykkes folk i at anvende teknikkerne. Det skyldes primært misforståelser, og de samme personer lykkes efter opklaringer og justeringer.

– Jeg opfatter ikke verdens bedste hukommelsesudøvere som mere intelligente end gennemsnitsbefolkningen.

– Alle de bedste kommer fra lande der folk har fritid. Fritid til at øve i. Rige vestlige lande.

–Udøverne har også en udvikling, og de fleste bruger et par år til at nå sit potentiale. Tålmodighed eller opslugthed er nok langt vigtigere end høj intelligens.

More Posts For You