Indholdsfortegnelse

Tags


Bedre hukommelse: Best of Memo
-Oddbjørn By
ISBN 9788799369126

Gamle tema er omskrevet og raffineret. Nye emner er markeret med rødt

Memo i hverdagen
Aftaler
Arbejdsrutiner
Ideer
Sport
Forhandlinger
Sangtekster, replikker og AG3-regler
Om at huske gåder til lange bilture
Huske avisartikler og fødseldage
Opsummering
Spørgsmål om teknikker til brug i hverdagen

Ruteplan

Koder og passwords

Geografi
En hurtig oppgave

Del-og-hersk (delvis ny)

Huske fremover i tid
3 Sprøgsmål: Bruge Memo hele tiden? Hjælpemiddel? Alzheimer?

Ruteplan 2
Almindelige spørgsmål om ruteplaner

Præsentationer, foredrag og taler

Dans
John Travolta

Nogle af mine teorier om hukommelse
Hvad med personer der ikke er visuelle – kan de bruge Memo?
Hvad med auditative og kinæstetiske personer?
Vidnehukommelse, stedsans og andre sanser
Spørgsmål om visualisering og meloditeknikker

Lidt om glemsomhed, repetition og observation
Spørgsmål om mad, søvn og hvad konen har sagt

Memo til studier og tips til effektiv memorering
Eksamen
Hvornår skal jeg starte?
Robotfælden
Eksamensangst
Memo blues
Memo til højere uddannelse

Hukommelse versus forståelse?
3 typiske fejl uden brug af Memo
9 typiske fejl ved brug af Memo
Kapitel til lærere og forældre
Spørgsmål om musikk til lektielæsning

Lynstuderen (forbedret)
Spørgsmål om lynstuderen, muntlig eksamen og valg af nøgleord

Specifikke skolefag
Anatomi-problemet
Citronsyrecyklusen
Spørgsmål om matematik og jura
Spørgsmål om gruppearbejde, selvdiciplin og valg af studieretning

Sprog
Lær mange gloser, som du faktisk husker
Spørsmål om sprog
Navne og ansigter

Sådan husker du tal
Enkeltsystemet
Dobbeltsystemet
Trippelsystemet
Spørgsmål om talsystemer

Historie
Tidsmaskinen
Tidsmaskinen 2

Hurtiglærning, hammermetoden, akronym og andre teknikker
Hurtiglæsning
Andre hukommelsesteknikker
Forbogstaver og akronym
Historiemetoden
Linkmetoden
Naturlig knageteknik
Hammermetoden
Huskeremser og digte
Tankekort
Det fonetiske alfabet
Spørgsmål om at lære hurtigtaster
Netværk

Hjernegymnastik

Hukommelsestricks
Kortspill
Sådan vinder du vendespil – hver gang
Hvilken ugedag blev du født?
Pi og lange talrækker
Spørgsmål om, hvorvidt alle kan lære at huske bedre, og om at huske kortspil
Hukommelsesrekorder
Fotografisk hukommelse
Spørgsmål om autister, konkurrencer og lærsning på hovedet

Vejen videre

Appendix

More Posts For You