Lave adgangskoder og huske adgangskoder

Tags

IMG_3297
I disse dage tales der meget om at ændre adgangskoder. Her er nogle forslag som er ret nemme at huske, og svære at gætte.

Tænk på en kendt person + et udsagnsord + et objekt. For eksempel:

Laudrup hopper på en bog. Tag de tre første bogstaver i hvert ord for at lave adgangskoden:

Lau+hop+bog

Fordelen er at du har fået en adgangskode med stort bokstav (første bokstav på den kendte person). En anden fordel er at et «billede» fortæller dig de tre ord. Det er nemmere at huske et billede end tre tilfældige ord (som sko, vred og mælk). Den her adgangskode er ekstremt svær at gætte, men tilføj gerne et ciffer eller to. For eksempel Lauhopbog4.

Er det ikke nemmere bare at lave adgangskoden frø? Jo, men pointen med den her artikel er at foreslå adgangskoder som er sværere at gætte og som ikke findes i nogen ordbog.

Det at huske hundrede helt forskellige adgangskoder, er urealistisk. Derfor er det nødvendigt at anvende et eller andet system. Varianten med kendt person + udsagnsord + objekt må du gerne anvende på flere internetsites. Du kan eksempelvis tage de tre sidste bogstaver fra de forskellige internetsites.

gmail -> ail
twitter -> ter

Det betyder at adgangskoden for gmail bliver Lauhopbog4ail.

Eller hvert andet bogstav:
hotmail -> hta

Lau+hop+bog+4+hta

Huske adgangskode med «krypteret» facit i lommen

Nogle synes alligevel det er svært at huske. Da kan du forsøge en slags kryptering. Find et kort i tegnebogen. På kortet til Fitnessworld står der måske 8455. Beslut dig for et ciffer som du vil trække fra, for eksempel 2. Så får du:

8455 minus 2 for hvert ciffer:
6233

Adgangskoden bliver dermed Fitnessworld6233. Det er svært at gætte at du har brugt det her trick, det er svært at gætte hvilket kort og hvilke cifre du har brugt. Og du får lidt mindre at huske fordi du har dit facit i lommen.

Hvis du ikke kan lide nogle af de ovenstående forslag, så findes der mange applikationer til at «huske» adgangskoderne for dig.

Les også Oddbjørns tanker om koder i framtiden.

More Posts For You