Erfaring fra huskekonkurranser til dagliglivet

astrid2
Mange konkurransesituasjoner kan gi nyttig erfaring til andre deler av livet. Også lærdom fra hukommelsessport kan ha praktisk nytte i livet ellers. Her er noen lærdommer jeg har gjort:

– Prøv å holde rytme eller tempo
Da holder du enklere konsentrasjonen. I hukommelse gjelder dette memorering av kortstokker, siffer eller hva det skal være. I dagliglivet gjelder dette typisk i studering og kontorarbeid. Med lavt tempo, og uklare arbeidsoppgaver blir det lett å miste fokus. Sjansen for å komme i flytsonen i huskekonkurranser er størst når arbeidsoppgavene er klart definert, og tempoet er høyt eller jevnt

– Vær forberedt på trøbbel
Mine prestasjoner i starten av VM i hukommelse 2009 ble ganske ødelagt av en liten kineser som laget ulyder ved siden av meg. Ørepropper ordnet etter hvert problemet. Et råd til eksamen og lignende: ta med ørepropper (og annen backup som ekstra skrivesaker)

– Mye å huske? Reduser mengden!
Også vi som konkurrerer i hukommelse prøver alltid å redusere mengden å huske. Vi må selvsagt huske så mye som mulig, men vi prøver å legge lista på realistisk nivå. I tillegg bruker vi systemer som er mest mulig hensiktsmessig. Skal vi huske mange siffer er det for eksempel mye mer å huske dersom du tenker på figuren svane for å huske 2, og snømann for å huske 8. Dersom du heller lager én figur for 28 blir det halvparten så mye å huske.

Praktisk nytte til daglig: I stedet for å legge ting fra deg på mange steder, så forsøk å samle tingene på få steder. Da får du mindre å huske, mindre å glemme.

-Repeter!
I de fleste øvelsene i VM i hukommelse bruker vi 30 til 70 prosent av tida til å repetere. Dette er primært fordi vi får inn i granskauen mye minuspoeng for å glemme den minste detalj. Men det er også fordi når vi skal huske så mye, så er repetisjon nødvendig.

Praktisk nytte: Bruk 5 minutter om dagen på å repetere tysken eller spansken. Gjerne ved å se på en spansk youtube-film. Prøv å holde ved like ting som er viktig for deg

-Reduser risikoen for feil
I huskekonkurranser er det ganske vanlig å sette streker på arket for å holde styr på sifrene vi skal huske.

Praktisk nytte i dagliglivet: Har du lange KID-nummer eller siffer å taste inn, kan du gjerne sette streker for å holde kontrollen – i stedet for ett kjempelangt siffer blir det flere små

Flere tips og råd kommer. Husk å melde deg på nyhetsbrevet