Fortell om dine erfaringer


Foto: Peter Nejsig
Etter at Memo-boka ble lansert i 2006 har jeg fått mange interessante tilbakemeldinger fra leserne. Dette har bidratt i arbeidet med å perfeksjonere Memo. Tusen takk! Her kan du komme med tilbakemeldinger, og fortelle om hva du har brukt Memo til.

Fill out my online form.