Gjør det enkelt

En del amerikanske hukommelsesforfattere har stor fokus på at du skal overdrive bildene, når du visualiserer. De mener at du i tillegg bør være spesifikk. I videoen under memorerer jeg noen ord. Ett av ordene jeg skal huske er «prinsesse». Da visualiserer jeg kun «prinsesse» (i kombinasjon med lagringsteknikker). Noen av amerikanerne tenker derimot på «prinsesse Diana som vasser i piss» – altså en navngitt prinsesse i en overdreven situasjon. Jeg er skeptisk til dette av flere grunner:

Det er vanligvis nok å se for seg en prinsesse, det behøver ikke være en spesifikk. Det er greit hvis det er en spesifikk prinsesse, men dersom du skal huske mye vil det være tidkrevende og vanskelig å finne spesifikke eller navngitte versjoner av alle ordene du skal huske. Jeg mener også at det er unødvendig å overdrive bildene. Dersom alt er overdrevet blir ingenting overdrevet.
Samtidig fungerer ting forskjellig for folk, men etter å jobbet som fulltids hukommelsesunderviser i 10 år vil jeg anbefale å gjøre ting enkelt.

Memorering av ord, spol gjerne fram til 1 minutt og 40 sekunder: