H.M. – mannen som forandret vitenskapens syn på hukommelse

Henry Molaison, best kjent under pseudonymet HM, døde 2. desember 2008. HM er et av de mest omtalte individer i nevropsykologiens historie: etter at deler av hjernen ble fjernet i en operasjon i 1953 ble HM fulgt og undersøkt over flere tiår, noe som har gitt betydelige kunnskaper om det nevrobiologiske grunnlaget for hukommelse.

Les mer i: New York Times (gratis registrering kreves)