Hukommelse og intelligens

Har de beste hukommelsesutøverne høy intelligens?

Jeg har tallmaterial på hvem som har best hukommelse i verden, men ingen tallmaterial på intelligensen deres. På generell basis er dette erfaringene mine:

– samtlige av de som hevder seg i VM i hukommelse bruker en eller annen teknikk.

– noen ganger deltar folk uten å bruke teknikk. De presterer bra, men langt fra topp ti.

– jeg har kurset titusenvis av folk i husketeknikker, og det som har størst innvirkning på resultatene er etter min mening ordforråd. Har personen dårlig ordforråd blir resultatet vanligvis litt dårligere enn for en person med godt ordforråd.

– nordmenn presterer bedre på norsk enn på engelsk

– nye landsmenn presterer vanligvis dårligere enn gamle landsmenn (sannsynligvis fordi ordforrådet ikke er fullt utviklet)

– ved bruk av teknikker presterer voksne folk betydelig bedre enn barn under 12 år

– min erfaring er at eldre opp til 75 år presterer godt. Hva som er grunnen til dårligere resultater over den alderen vet jeg ikke, men det er mulig at hjernen har fått mindre trim etter at pensjonisttilværelsen satte i gang

– mitt inntrykk er at kvinner presterer bedre enn menn når de lærer teknikkene. Dette kan ha sammenheng med at kvinner tenker mer visuelt (se side 59 i Best of Memo)

– I VM er det stort sett menn i alderen 17 til 35 som hevder seg i toppen. Det er ofte de som trener mest som blir best, akkurat som i andre konkurranser. Unge menn blir ofte oppslukte og trener mest

– Jeg har kurset folk og gitt de meget vanskelige huskeoppgaver, dagen etter at de gjennomgikk tortur(!) De klarte likevel oppgavene utmerket (Dansken og Finger’n, TVNorge høsten 2015)

– Jeg har hatt kursdeltakere som tidligere i livet har fått elektrosjokk»behandling». Mitt inntrykk er at dette har en meget negativ innvirkning på hukommelsen og muligheten til å bruke husketeknikker

– Noen ganger mislykkes folk i å bruke teknikkene. Dette skyldes primært misforståelser, og de samme personene lykkes etter oppklaringer og justeringer

– Jeg oppfatter ikke verdens beste hukommelsesutøvere som mer intelligente enn gjennomsnittsbefolkningen.

– De beste kommer fra land der folk har fritid. Fritid til å trene. Rike vestlige land.
– De senere årene har likevel folk fra fattige land gjort det meget skarpt (for eksempel Mongolia og Nord-Korea). Disse utøverne snakker sjelden internasjonale språk, så det er lite informasjon om treningsmetodene – men jeg tror at kosthold og levestil også spiller inn (kort sagt: moderne amerikansk kosthold kan redusere kognitive prestasjoner)

– Også utøverne har en utvikling, og de fleste bruker ett par år på å nå potensialet. Tolmodighet eller oppslukthet er nok langt viktigere enn høy intelligens.

Les også: Hukommelse og musikk