Hukommelse versus forståelse?

En klassisk setning som jeg fikk høre ganske ofte i 2006 da Memo kom ut for første gang var:

«Det er greit nok å huske, men det er mye viktigere å forstå».

Jeg er helt enig i at forståelse er viktig. Men jeg ser ikke noen spesiell konflikt med å huske godt. For å forstå trafikken er det nødvendig å huske trafikkregler og skilt. La meg ta et konkret eksempel. Nelson Dellis var en vanlig oppegående person. For noen år siden leste han den engelske versjonen av Memo. En stund senere ble han amerikansk mester i hukommelse. I løpet av kort tid hadde han gått fra å huske vanlig, til å bli hukommelsesmester. Fra å slite med å huske ett telefonnummer til å huske 303 siffer på fem minutter. Er det virkelig noen som tror at han mistet all forståelse bare fordi han har lært teknikker for å huske?

Mange forelesere sier at «det viktigste er ikke å huske, men å forstå faget.» Etter å ha samlet begrunnelser for karakterer ved universitetet, mener jeg påstanden praktiseres omvendt. På eksamen er det plutselig viktig om Nasser kom til makta i Egypt i 1954 eller 1955.

Klart besvarelsen skjemmes ved å skrive at realismen kom før romantikken i norsk litteratur. Slike feil gjør du ikke fordi du er dum, eller ikke forstår. De fleste begrensninger på eksamen ligger på hukommelsen.

Jeg tror likevel foreleserne sier det i beste hensikt, det de mener er trolig at man skal ikke bare tilegne seg fakta. Det er også viktig å reflektere rundt kunnskapen.

Studenter som lærer seg Memo kan av og til tråkke feil første gang de bruker teknikkene til studering. Når du husker veldig godt er det fristende å vise på eksamen hvor mye du husker. Men det er også viktig å vurdere om alt du husker er relevant å ta med i besvarelsen. Så ikke bli en robot, som bare ramser opp alt. Bruk kunnskapen på en fornuftig måte.

Norsk skolevesen er skeptisk til pugging. Pugging er i følge ordlista tankeløs repetisjon. Som du merker er Memo noe helt annet enn tankeløs repetisjon. Selv om foreleserne sier at de krever forståelse, krever de også hukommelse. Jeg mener at forståelsen ofte kommer når du følger undervisningen, leser bøkene og reflekterer. Så er Memo et verktøy for å huske bedre.

Ei sag er til for å sage. Memo er til for å huske. Saga utgjør ingen trussel for hammeren når du bygger fuglekasse. Du trenger begge. Tiden du sparer på husking ved å bruke Memo kan du heller bruke til å fordype deg i faget.