Hvordan huske en kortstokk

Oddbjørn By er hukommelsesmester og forfatter av Memo-bøkene. Her gir han tips om å memorere en kortstokk. Før vi kommer inn på tipsene, la oss se over skulderen hans mens han husker en kortstokk på 51 sekunder. Hvis du vil øke hastigheten på videoen trykker du på tannhjulet nederst til høyre.

Kort sagt, for å huske en kortstokk trenger du to ting: 1: Et system for å oversette kortene til mer håndgripelige ting. 2: Et system for å lagre rekkefølgen på kortene.

Å gjøre kortene mer håndgripelige handler om at vi best husker det som er lett å se for seg. For eksempel: Grunnstoffene helium, litium og beryllium er vanskelig eller umulig å se for seg. Mens heliumballong, litiumbatteri eller litermål og bær er lett å forestille seg. Det samme gjelder når du skal huske en kortstokk. Alle kortene i spar-serien kan bli figurer på S. Tallet 7 ligner på L, så Spar 7 kan bli SL – altså en slave. Spar 3 kan bli SE – altså en sebra. Kort fortalt har Oddbjørn faste figurer for alle kortene – dette er hovedgrunnen til at han kan huske en kortstokk så raskt.

For å huske selve rekkefølgen har han tenkt ut en reiserute på forhånd. For eksempel gjennom en skole han har gått på:

-Sykkelparkering
-Inngangsparti
-Oppslagstavle

og så videre

På denne reisen plasserer han figurene. Hvis spar 7 kommer først, etterfulgt av spar 3, plasserer han en slave på det første punktet og en sebra på det neste. Gjerne med litt action. En utfordring er at det blir en lang reise (52 punkt). Hvis du foretrekker kortere reiser, kan du plassere to kort per punkt. Oddbjørn gjør det enda mer raffinert, men det tar såpass med tid å forklare at det er best å kikke i Memo-boka.

NB: Oppskifta fortsetter lenger nede

huske en kortstokk
Du har flere alternativer. Spar J kan bli til en SJakal (på grunn av Spar J - akkurat som Spar 7 blir til SLave) eller kortet kan bli til en figur som ligner på kortet, for eksempel Zorro.

Etter at figurene er plassert, tenk på hva som ble plassert på det første punktet. Så oversetter du slaven tilbake til spar 7.

Når du har memorert raskt – for eksempel på under tre minutter – står du noen ganger fast – hvilken figur var i klasserommet? På fotballbanen? Noen ganger klarer du å hente svaret fram, andre ganger blir det feil. Løsningen er noe så kjedelig som volumtrening.

Når det blir for lett å huske én kortstokk, kan du prøve flere. Her har Oddbjørn memorert 16 kortstokker på Norske Talenter:

Oppskriften for å memorere 16 kortstokker ligner på den for memorering av én: Du trenger et system for å gjøre kortene lettere å se for seg. Du trenger også en måte å lagre rekkefølgen. Også i dette tilfellet er reiseruter best, men du kan ikke bruke samme reiserute 16 ganger. Du må bruke forskjellige reiser, ellers blir det rotete og forvirrende.

Når det er sagt: ruten Oddbjørn brukte i den øverste videoen har han sikkert brukt 300 ganger før. Likevel gikk det greit å memorere én kortstokk. Grunnen er at han venter minst en uke mellom hver gang han bruker reisa.

Oppsummering: Huske en kortstokk

Du kan finne en lengre og bedre forklaring på å huske en kortstokk i boken Bedre hukommelse: Best of Memo. Dette er boka flere verdensrekordholdere startet med (samme bok, oversatt til engelsk, svensk og dansk). Så Oddbjørn er ikke bare flink til å huske – han er også flink til å lære fra seg.

Hvis du vil huske en kortstokk, men ikke har tid til å lage figurer eller assosiasjoner, kan du prøve Anno Memo. De er en kortstokk med ord. Topp hjernetrim.