Huske sitater

Jeg ble invitert til KåkåNomics, Norges største økonomifestival. Tema for 2019 var økonomen John Keynes.

I den anledning skulle jeg gjøre noen stunt. Jeg skulle huske sitater, nærmere bestemt Keynes sine 60 mest kjente. Ordrett. Disse ble skrevet ut, laminert og nummerert.

På scena stokket konferansieren kortene og trakk et kort. For eksempel kort nummer 27. Så sa jeg: «If you owe your bank a hundred pounds, you have a problem. But if you owe a million, it has.»

huske sitat

Oppgaven var ganske vanskelig med tanke på at jeg skulle huske sitater helt ordrett, men også raskt nok til å unngå venting. Men det gikk veldig bra. Dette var for ni måneder siden. Det som gleder meg stort er at jeg går rundt med mange nyttige sitater i bakhodet. Som jeg har hatt bruk for. For eksempel:

Once doubt begins it spreads rapidly.

Dette har spart meg for mye penger. Norske økonomer messet om at det ikke var nødvendig eller lurt å selge seg ut da viruset spredte seg i februar. Jeg solgte meg ut på topp.

Det er det likevel en tankevekker: Økonomer tenker på tall, fakta og sannsynlighet. Nesten samtlige økonomer mente i februar 2020 at korona ikke ville ramme økonomien i nevneverdig grad. Det er sjokkerende at nesten samtlige økonomer er så dårlige til å spå. Det handler ikke om et virus har 0,001 prosent dødelighet eller 1,1. Det handler om media, det handler om frykt og tvil. Er det ikke rart at nesten alle økonomer glemmer dette i spådommene sine?

Det fører meg inn på flere sitater fra Keynes:

If economists could manage to get themselves thought of as humble, competent people on a level with dentists, that would be splendid.

Det er ingen hemmelighet at jeg er skeptisk til økonomiske råd som er filtrert gjennom journalister. Ofte er det mye bedre å huske gamle sitater, direkte fra kilden:

huske sitater
*Undersøkelsene mine kan ikke bekrefte 100% at Keynes står bak dette sitatet.

Når jeg først er skeptisk til økonomenes evne til å spå, er det samtidig interessant å se at samtlige norske økonomer hadde et helt annet forhold til tall og risiko enn Solberg og Høie i 2020.

Ellers sa Keynes mange ting som er nyttig for økonomi og dagligliv:

Successful investing is anticipating the anticipations of others.

[People] will do the rational thing, but only after exploring all other alternatives.

Markets can remain irrational longer than you can remain solvent.

Most men love money and security more, and creation and construction less, as they get older.

The long run is a misleading guide to current affairs. In the long run we are all dead.

Huske sitater - flere nyttige ord fra Keynes

The political problem of mankind is to combine three things: economic efficiency, social justice and individual liberty.

There is no harm in being sometimes wrong – especially if one is promptly found out.

When the final result is expected to be a compromise, it is often prudent to start from an extreme position.

Marxian Socialism must always remain a portent to the historians of Opinion — how a doctrine so illogical and so dull can have exercised so powerful and enduring an influence over the minds of men.

When somebody persuades me I am wrong, I change my mind.

Whenever you save five shillings you put a man out of work for a day.

Konklusjon - huske sitater

Den største lærdommen: Å huske sitater har spart meg penger, men først og fremst gitt meg større refleksjon og peace of mind. Sitater og råd passer sjelden hundre prosent til alle situasjoner, men sitater er ofte gode holdepunkter i hverdag og arbeid. 

Hvordan jeg memorerte sitatene ordrett kan du lese i boka «Best of Memo».

Les mer om John Maynard Keynes

Til slutt noen tips jeg har memorert av professor Erling Rød-Larsen:

Diversifisér (spre verdiene, med mindre du har mye tid og ressurser til å finne glimrende enkeltobjekter)

Sekvensiér (mindre risiko for å treffe dårlig, men også mindre sjanse for lottogevinst)

Det er aldri dumt å betale gjeld.

Ikke stol blindt på noen, selv ikke en professor.

livsprosjekt
Huske sitater

Markets can remain irrational longer than you can remain solvent.

Det gjelder både investeringer, poker og sportsresultater.