Huske sitat

Huske sitat

Jeg ble invitert til KåkåNomics, Norges største økonomifestival. Temaet for 2019 var økonomen John Keynes.

I den anledning ville jeg utføre noen stunts. Jeg ville lære sitater utenat, nærmere bestemt Keynes sine 60 mest kjente sitater. Ord for ord. Disse ble trykt, laminert og nummerert. Jeg stod på scena med konferansieren,som trakk et kort. For eksempel kort nummer 27. Da sa jeg:

«If you owe your bank a hundred pounds, you have a problem. But if you owe a million, it has.»

huske sitat

Å memorere sitater var en vanskelig oppgave da jeg måtte huske sitatene ordrett, men også raskt nok til å unngå pauser. Men det gikk veldig bra. I skrivende stund er det ni måneder siden. Det som gleder meg mest er at jeg har mange nyttige sitater i bakhodet som jeg har trengt. F.eks:

Once doubt begins it spreads rapidly.

Dette har spart meg for mye penger. Norske økonomer forkynte at det ikke var nødvendig eller lurt å selge seg ut ettersom viruset spredte seg i februar 2020. Jeg solgte ut på toppen (og kunne kjøpe meg inn billig etterpå).

Det er imidlertid en tankevekkende situasjon: Økonomer tenker på tall, fakta og sannsynlighet. Så godt som alle økonomer trodde i februar 2020 at korona ikke ville påvirke økonomien i nevneverdig grad. Det er sjokkerende at praktisk talt alle økonomer er så dårlige til å spå. Det handler ikke om hvorvidt et virus har en dødelighet på 0,001 prosent eller 0,1. Framtida handler ofte om media, det handler om frykt og tvil. Er det ikke rart at praktisk talt alle økonomer tenker på harde fakta og tall – men glemmer media i sine spådommer?

Dette bringer meg til flere sitater fra Keynes:

If economists could manage to get themselves thought of as humble, competent people on a level with dentists, that would be splendid.

Det er ingen hemmelighet at jeg er skeptisk til økonomisk rådgivning filtrert gjennom journalister. Ofte er det mye bedre å huske gamle sitater. Å gå rett fra kilden.

huske sitater
NB: Gjennom senere research klarer jeg ikke finne sikre kilder på at dette sitatet virkelig stammer fra Keynes. Det er uansett et interessant sitat i perspektiv av covid (lockdown, hvem som fikk støtte, hvilke land som fikk vaksine, osv)

Når jeg først er skeptisk til økonomenes evne til å spå, er det samtidig interessant å se at samtlige norske økonomer hadde et helt annet forhold til tall og risiko enn Solberg og Høie i 2020.

Ellers sa Keynes mange ting som er nyttig for økonomi og dagligliv:

Successful investing is anticipating the anticipations of others. – Vellykket investering er å forutse andres forventninger.

[People] will do the rational thing, but only after exploring all other alternatives. – [Mennesker] [Folk] vil gjøre rasjonelle valg, men bare etter å ha utforsket alle andre alternativer.

Markets can remain irrational longer than you can remain solvent. – Markeder kan forbli irrasjonelle lenger enn du kan forbli solvent.

Most men love money and security more, and creation and construction less, as they get older. – De fleste menn elsker penger og trygghet mer, og skaperverk og konstruksjon mindre, etter hvert som de blir eldre.

The long run is a misleading guide to current affairs. In the long run we are all dead. – Det lange løp er en misvisende rettesnor til aktuelle saker. I det lange løp er vi alle døde.

Huske sitater - flere nyttige ord fra Keynes

Det politiske problem for menneskeheten er at kombinere tre ting: økonomisk effektivitet, sosial rettferdighet og individuell frihet.

Det er ingen skade å ta feil noen ganger – spesielt hvis man blir korrigert raskt.

Når det endelige resultatet forventes å være en kompromiss, er det ofte klokt å starte fra en ekstrem posisjon.

Marxistisk sosialisme vil alltid forbli et varsel til historikerne om opinionen – hvordan en doktrine som er så ulogisk og så kjedelig, kan ha hatt så kraftig og varig innflytelse på menneskets sinn.

Når noen overbeviser meg om at jeg tar feil, endrer jeg mening.

Når du sparer fem shilling, setter du en mann ut av arbeid for en dag.

livsprosjekt
Å huske sitater

Markets can remain irrational longer than you can remain solvent.

Det gjelder både de finansielle markedene, pokerkortene og sportsresultatene.

Konklusjon - huske sitater

Den største lærdommen: Å huske sitater har spart meg penger, men først og fremst gitt meg større refleksjon og peace of mind. Sitater og råd passer sjelden hundre prosent til alle situasjoner, men sitater er ofte gode holdepunkter i hverdag og arbeid.

Hvordan jeg memorerte sitatene ordrett kan du lese i boka «Best of Memo».

Les mer om John Maynard Keynes

Til slutt noen tips jeg har memorert av professor Erling Rød-Larsen:

Diversifisér (spre verdiene, med mindre du har mye tid og ressurser til å finne glimrende enkeltobjekter)

Sekvensiér (mindre risiko for å treffe dårlig, men også mindre sjanse for lottogevinst)

Det er aldri dumt å betale gjeld (ikke nødvendigvis det mest lønnsomme, men aldri dumt)

Ikke stol blindt på noen, selv ikke en professor.