Hva er effekten av Memo?


Folk som ikke kjenner Memo spør ofte om effekten. Hvor mye bedre husker man?

Effekten kommer an på hva du skal huske, og hva du skal bruke det til. Skal du huske gloser med Memo vil du huske flere, du vil huske raskere og mye sjeldnere ta feil eller blande glosene. Men la oss prøve å sette tall på hvor mye bedre man husker. På ett av kursene mine skulle deltakerne huske 60 ord (fordelt på fire oppgaver). Ordene ble opplest av meg, i tempo på ett ord hvert andre eller tredje sekund. En uke senere spurte jeg om hvor mange ord deltakerne husket. Her er svarene:

Jeg husket alle ordene: 66 prosent
Jeg husket nesten alle: 19,1 prosent
Jeg husket mellom 60 og 90 prosent av ordene: 12,8 prosent
Jeg husket mellom 40 og 60 prosent: 2,1 prosent
Jeg husket mellom 20 og 40 prosent: 0
Jeg husket mindre enn 20 prosent: 0

På klassiske psykologiske tester, hukommelsestester og lignende på norske sykehus skal folk huske 16 ord. Disse blir opplest fem ganger. Mellom hver opplesing skal folk prøve å gjenkalle så mange som mulig. Jeg har ikke funnet resultater fra slike tester, men de som arbeider med hukommelse på Rikshospitalet sier at det er svært sjelden at folk husker alle 16 ordene, selv etter fem gjennomlesinger.

På kursene der jeg undersøkte hvor mye deltakerne husket ble ikke ordene lest fem ganger. De ble lest en til tre ganger. Ordene var etter min mening vanskeligere enn ordene i den klassiske hukommelsestesten på sykehus. De klassiske ordene der er kommode, lampe, moped og så videre (konkrete ting, som er møbler, transportmiddel og lignende).

Kunne de gode resultatene ha sammenheng med at folk hadde kjennskap til Memo? For å finne ut mer undersøkte jeg det også. Overraskende mange hadde lest en eller flere Memo-bøker, og noen hadde også lært Memo av venner. Her er resultatene fra de som rapporterte «ingen kjennskap til Memo» før kurset:

Jeg husket alle ordene: 61,1 prosent
Jeg husket nesten alle: 22,2 prosent
Jeg husket mellom 60 og 90 prosent av ordene: 11,1 prosent
Jeg husket mellom 40 og 60 prosent: 5,5 prosent
Jeg husket mellom 20 og 40 prosent: 0
Jeg husket mindre enn 20 prosent: 0

Konklusjon: Etter et raskt Memo-kurs klarte 66 prosent, med eller uten forkunnskap til Memo, å huske 60 av 60 ord. Opplest med gjennomsnittshastighet på cirka 2,5 sekunder. I klassiske husketester er det ytterst sjelden noen som husker samtlige 16 av 16 ord – selv med mange flere gjennomlesinger. Jeg mener at husketeknikker gir en fantastisk fordel, så lenge de brukes på en fornuftig måte.

Metode: Jeg er klar over at undersøkelsen har svakheter. Deltakerne rapporterte selv hvor mye de husket, i stedet for at jeg testet hver enkelt person. Det burde nok også vært over hundre personer for å gi bedre tallgrunnlag – så denne undersøkelsen bør ikke ses på som vitenskapelig faktum, men som en undersøkelse.