Hva lærer studenter best av? Å lese en tekst eller å se budskapet på film?


– Av Oddbjørn By

Dette har Glenn-Egil Torgersen forsket på. Han testet hvilke læremiddel som fungerte best i historie på bachelornivå. Jeg har selv studert historie på dette nivået, så det var ekstra spennende å lese resultatet. Torgersen har jobbet som lærer, og ble overrasket over resultatet. Han sier til nettsteder forskning.no:

– Jeg trodde at vi lærte bedre og mer naturlig gjennom multimedia som film og lyd. Men det er ikke nødvendigvis sånn at det du liker best, gir best læring.

Studien viser at alle studentene fikk bedre læring av å lese en vanlig tekst, i motsetning til lyd og bilde. Men noe som virket enda bedre enn tekst var bilde og tekst brukt vekselvis. Med lite informasjon, og repetering av opplysninger.

– Her kommer litt informasjon om gangen, og viktige ting blir gjentatt, sier Torgersen. Les mer om studien på forskning.no