Hva skal du studere? Hukommelsesmesteren svarer


Magasinet tautdanning.no spurte om jeg hadde noen tips til elever:

Hva skal du studere? Hva hvis du var hukommelsesmester?

Som hukommelsesmester tok jeg mange fag på universitetet for å teste hukommelsen mest mulig. Derfor er det mange som spør meg hvilke fag jeg vil anbefale å studere. Men jeg vil anbefale at du ikke tenker på fag. Tenk heller på hva du ønsker å jobbe med. Ikke studer kunsthistorie dersom du ikke vil bli kunsthistoriker. De fleste fag er spennende i begynnelsen, men når lesesalen er lite fristende, er den beste motivasjonen at du faktisk har et yrke å gå til.

På høyskole og universitet er det ingen lærer som spør om du har gjort leksa. I de fleste fag er du overlatt til deg selv. Jeg mener at det er tre ting som er viktig for å lykkes med utdanningen:

1. Finne ut hva som er det viktigste
*Jeg kjenner de med best hukommelse i verden. Ingen av oss kan huske absolutt alt. Derfor er vi nødt til å prioritere. Finn ut hva som er det viktigste, og fokuser på det.

2. Ha en strategi for å huske det jeg har lært
*Å lese om og om igjen er ikke den mest effektive måten å huske på. For å huske bruker jeg et system som heter Memo.

3. Benytte det jeg husker på en fornuftig måte
*Når du husker godt er det fristende å vise det på eksamen. Men pass på at du ikke blir en robot som bare ramser opp alt du har memorert. Så tenk gjennom: Er dette fornuftig å skrive i denne oppgaven? Vi er fornuftige mennesker. Bruk Memo slik at hukommelsen ikke setter begrensinger for deg.