Hvor mye tid bruker vi på glemming?


Noen amerikanske hukommelsesfolk mener at vi i gjennomsnitt skusler bort førti dager i året på ting vi har glemt. Jeg laget en undersøkelse der jeg spurte 56 nordmenn og dansker:

Hvor mye tid har du brukt det siste døgnet på ting du har glemt? (lete etter hvor du la ting, hente paraplyen du glemte, bladd i papir fordi du har glemt info, og så videre)

Folk svarte i prosent:
Ingen tid: 5 prosent
Mellom 1 og 10 minutter: 31 prosent
10 til 20 minutter: 22 prosent
20 til 40 minutter: 6 prosent
40 til 60 minutter: 7 prosent
Mer enn en time: 15 prosent

I tillegg kunne folk svare det noe useriøse alternativet ”Husker ikke”. 10 prosent svaret det

Ser vi på de som svarte at de brukte fra ”ingen tid” opp til 20 minutter – så dekker det 57 prosent av svarene. La oss si at disse 57 prosentene bruker 15 minutter på ting de har glemt hver dag. Det blir totalt 5475 minutter i løpet av året, altså 3,8 dager. (5475 minutter på ett år, delt på 1440 – fordi det er 1440 minutter i et døgn)

Hvorfor er forskjellen på mine undersøkelser så stor i forhold til amerikanerne, som mener at vi skusler bort 40 dager?
– Kanskje de som brukte over en time på glemming skuslet utrolig mye tid på ting de har glemt? Men hvordan kan de i tilfelle klare å trekke snittet fra 3,8 til 40?
– Kanskje folk har svart feil?
– Kanskje folk som svarte i undersøkelsen min på denne nettsida har lest Memo, og derfor skusler bort mindre tid enn før?
– Kanskje den amerikanske undersøkelsen er feil?

Kilder:
1. Joshua Foer, amerikansk journalist
2. Detaljer fra min uhøytidelige undersøkelse