Hvorfor vi glemmer navn

Å huske navn er primært historien om hvorfor vi glemmer navn. Ofte handler det om at vi ikke registrerer navnet i utgangspunktet. Se hvordan det gikk på NRK Nomino da jeg og Gøril Grov Sørdal presenterte oss med tullenavn.