Keynes – sitat på engelsk og norsk

Layouten blir pynta på snart, men her er dei mest kjente sitata til John Maynard Keynes. Dei fleste på engelsk, og ein del på norsk.

 [People] will do the rational thing, but only after exploring all other alternatives.
Capitalism is the extraordinary belief that the nastiest of men for the nastiest of motives will somehow work together for the benefit of all.
I do not know which makes a man more conservative – to know nothing but the present, or nothing but the past.
I work for a Government I despise for ends I think criminal.
Ideas shape the course of history.
If economists could manage to get themselves thought of as humble, competent people on a level with dentists, that would be splendid.
If farming were to be organised like the stock market, a farmer would sell his farm in the morning when it was raining, only to buy it back in the afternoon when the sun came out.
If you owe your bank a hundred pounds, you have a problem. But if you owe a million, it has.
In the long run, we are all dead!
It is better to be roughly right than precisely wrong.
It is ideas, not vested interests, which are dangerous for good or evil.
Like Odysseus, the President looked wiser when he was seated.
Markets can remain irrational longer than you can remain solvent.
Men will not always die quietly.
Most men love money and security more, and creation and construction less, as they get older.
Nothing mattered except states of mind, chiefly our own.
Once doubt begins it spreads rapidly.
Successful investing is anticipating the anticipations of others.
The avoidance of taxes is the only intellectual pursuit that carries any reward.
The biggest problem is not to let people accept new ideas, but to let them forget the old ones.
The difficulty lies not so much in developing new ideas as in escaping from old ones.
The importance of money flows from it being a link between the present and the future.
The long run is a misleading guide to current affairs. In the long run we are all dead.
The markets are moved by animal spirits, and not by reason.
The political problem of mankind is to combine three things: economic efficiency, social justice and individual liberty.
There is no harm in being sometimes wrong – especially if one is promptly found out.
When the capital development of a country becomes a by-product of the activities of a casino, the job is likely to be ill-done
When the final result is expected to be a compromise, it is often prudent to start from an extreme position.
Words ought to be a little wild for they are the assault of thoughts on the unthinking.
Worldly wisdom teaches that it is better for reputation to fail conventionally than to succeed unconventionally.

En studie av opinionshistorien er en nødvendig innledning til frigjøring av sinnet.

Amerikanere er unødig interessert i å finne ut hva den gjennomsnittlige mening mener at den gjennomsnittlige mening er.

Ved en kontinuerlig inflasjonsprosess kan regjeringen konfiskere, i hemmelighet og uobservert, en viktig del av rikdommen til innbyggerne.

Regjeringen kan i hemmelighet og uobservert, beslaglegge rikdommen til folket, og ikke én mann blant en million vil oppdage tyveriet.

Utdanning: inkorporering av det uforståelige til likegyldige av inkompetente.

I minst hundre år til må vi lure oss selv til å tro at rett er urett og urett er rett; fordi urett er nyttig og rett ikke er det. Gjerrighet og åger og forsiktighet må være våre guder litt lenger.

Hvor lenge vil det være nødvendig å betale bankmenn så mye i forhold til hva andre ansatte i samfunnet vanligvis får for å utføre sosiale tjenester som ikke er mindre nyttige eller vanskelige? (oversettelse må fikses/finjusteres)

I find economics increasingly satisfactory, and I think I am rather good at it. Jeg vil styre en jernbane eller organisere et fond eller i det minste svindle den investerende folkemengden.

Hvis en regjering avstår fra regelverk og lar saker gå sin gang, oppnår viktige råvarer snart et prisnivå utenfor rekkevidden til alle unntatt de rike, pengenes verdiløshet blir tydelig, og svindelen av allmennheten kan ikke skjules lenger.

Det vil ikke være dumt å tenke på muligheten for en langt større fremgang fremdeles.

Man klandrer politikere, ikke for inkonsekvens, men for iherdighet. De er tolkene, ikke mestrene, av vår skjebne. Det er faktisk deres jobb å registrere sakene som allerede er avgjort.

Praktiske menn som mener at de er ganske unntatt intellektuell innflytelse, er vanligvis slaver av en nedlagt økonomi. Gale menn i autoritet, som hører stemmer i luften, destillerer sitt vanvidd fra noen akademiske skribenter for noen år tilbake (oversettelse må fikses/finjusteres)

Forretningsmannen er bare utholdelig så lenge gevinsten hans kan relateres til hva, omtrentlig og på en eller annen måte, hans aktiviteter har bidratt til samfunnet.

Den dekadente internasjonale, men individualistiske kapitalismen som vi fant oss selv i etter krigen, er ikke en suksess. Den er ikke intelligent. Den er ikke vakker. Den er ikke rettferdig. Den er ikke dydig. Og den leverer ikke varene.

De forstyrrende kreftene av overdreven nasjonal fekunditet kan ha spilt en større rolle i å sprenge konvensjonens bånd enn både ideenes kraft eller autokratienes feil.

De fremragende feilene i det økonomiske samfunnet vi lever i er at det ikke er mulig å skaffe full sysselsetting og den vilkårlige og urettferdige fordelingen av formue og inntekt.

Det sosiale målet med gode investeringer bør være å beseire de mørke kreftene i tid og uvitenhet som omslutter fremtiden vår.

Når noen overtaler meg om at jeg tar feil, skifter jeg mening.

Hver gang du sparer fem shilling, dytter du en mann ut av arbeid for en dag.

Med sammenbruddet av pengeøkonomien blir internasjonal byttehandel utbredt.

 • Newton was not the first of the age of reason. He was the last of the magicians
 • Economics is a very dangerous science.
 • Owe your banker £1000 and you are at his mercy; owe him £1 million and the position is reversed.
 • You can’t push on a string. (sagt om deflasjon)
 • If farming were organised like the stock market, a farmer would sell his farm in the morning when it was raining, only to buy it back in the afternoon when the sun came out.
 • Amerikanere er unødig interessert i å finne ut hva den gjennomsnittlige mening mener at den gjennomsnittlige mening er.
 • Regjeringen kan i hemmelighet og uobservert, beslaglegge rikdommen til folket, og ikke én mann blant en million vil oppdage tyveriet.
 • I find economics increasingly satisfactory, and I think I am rather good at it. Jeg vil styre en jernbane eller organisere et fond eller i det minste svindle den investerende folkemengden.
 • Det vil ikke være dumt å tenke på muligheten for en langt større fremgang fremdeles.
 • When somebody persuades me I am wrong, I change my mind.
 • Feilene i det økonomiske samfunnet er at det er umulig å skaffe full sysselsetting og det vilkårlige og urettferdige fordelingen av formue og inntekt.
 • Marxian Socialism must always remain a portent to the historians of Opinion — how a doctrine so illogical and so dull can have exercised so powerful and enduring an influence over the minds of men.
 • I don’t feel the least humble before the vastness of the heavens.
 • When the accumulation of wealth is no longer of high social importance, there will be great changes in the code of morals.
 • In truth, the gold standard is already a barbarous relic.
 • The difficulty lies, not in new ideas, but in escaping from the old ones.
 • En studie av opinionshistorien er en nødvendig innledning til frigjøring av sinnet.
 • Ved en kontinuerlig inflasjonsprosess kan regjeringen konfiskere, i hemmelighet og uobservert, en viktig del av rikdommen til innbyggerne.
 • I minst hundre år til må vi lure oss selv til å tro at rett er urett og urett er rett; fordi urett er nyttig og rett ikke er det. Gjerrighet og åger og forsiktighet må være våre guder litt lenger.
 • Hvis en regjering avstår fra regelverk og lar saker gå sin gang, oppnår viktige råvarer snart et prisnivå utenfor rekkevidden til alle unntatt de rike, pengenes verdiløshet blir tydelig, og svindelen av allmennheten kan ikke skjules lenger.
 • Med sammenbruddet av pengeøkonomien blir internasjonal byttehandel utbredt.
 • Whenever you save five shillings you put a man out of work for a day.
 • The businessman is only tolerable so long as his gains can be held to bear some relation to what, roughly and in some sense, his activities have contributed to society.

Which weight loss medications are known for suppressing appetite. References: Obesity Algorithm. Obesity: When to consider medication. revatio tablets south africa The Journal of Family Practice.