Praktiske opplysninger og vilkår – MMM

Memo Møter Magi er underholdning med Oddbjørn By og magiker. Vi legger all vår prestisje og erfaring i å levere maksimalt.

Utstyr
Vi trenger flipover eller whiteboard. Dersom lokalet ikke har flipover/whiteboard/tavle kan eventuelt vi ta med, men da må vi ha beskjed. Vi trenger også to bord og to stoler. Minst ett av bordene skal ha duk. Dersom det er over 100 personer i salen, eller lydforholdene er vanskelige, trengs mikrofoner (magiker må ha bøylemik eller mygg, for å holde hendene fri. Oddbjørn foretrekker håndholdt mik).

De trenger også et lydanlegg som kan kobles til datamaskin eller iPhone.

I tillegg trengs storskjerm eller lerret. Og kabel til vår pc. Dersom du har pc, kan vi bruke den (pass på at vi ikke får problemer med skjermsparer, passord eller lignende)

Rigging
Vanligvis trenger vi 5 til 15 minutter for å rigge til utstyr. Du får beskjed dersom dette ikke gjelder ditt arrangement.

Deltakernes plassering
Optimalt sett bør deltakerne sitte rettvendt mot scenen eller der vi står. Men vi har forståelse for at dette ikke er mulig på julebord og lignende. På julebord bør plasseringen av bord organiseres med tanke på mat og praktiske hensyn, ikke med tanke på underholdningen. Vi klarer uansett å levere varene, selv om noen sitter med skulderen til.

Introduksjon
Dersom Memo Møter Magi (MMM) er det første innslaget foretrekkes en introduksjon, for å skape ro i salen. Ta gjerne en prat med oss på forhånd, så introduksjonen og MMM harmonerer best mulig med hverandre. Dette er også et fint tidspunkt dersom du vil informere publikum om noe, eller har andre ting du ønsker å si. Dersom MMM følger etter andre innslag er ikke introduksjon nødvendig.

Betaling for oppdrag
Faktura sendes til oppdragsgiver i etterkant. Veldig fint hvis du fyller ut dette skjemaet, da er begge parter sikret at alt blir rett.

Vi er veldig takknemlige for vann uten kullsyre.

Oppsummering:
Flipover
To bord. Minst en duk
To stoler
Mikrofon (bare nødvendig dersom lydforholdene tilsier dette)
Lydanlegg som kan kobles til pc eller iPhone
Storskjerm eller lerret, pluss kabel
Vann