Praktiske opplysninger og vilkår

Oddbjørns nummer er (+47) 91 53 77 68. Hvis annet ikke er avtalt, møter han opp 10 til 30 minutter før start. Han vil legge sjela i å levere best mulig. Ved å oppfylle lista under blir samlingen topp for Oddbjørn og deltakerne.

Hvis Oddbjørn har fått beskjed om tid og sted er det supert. Hvis ikke fyller du ut dette skjemaet nå, slik at du er sikker på at Oddbjørn finner fram (veldig mange glemmer å fortelle Oddbjørn om oppmøtested)

Utstyr

Deltakerne skal ha med seg skrivesaker – eller få penn/papir utdelt av arrangøren. Ett A4-ark er tilstrekkelig. Gi lyd hvis du ikke får til å fikse dette, så kan Oddbjørn se om han nok på lager.

Dersom lokalet er veldig stort trengs mikrofon (det mest naturlige er å snakke uten mikrofon, men du kjenner forholdene i lokalet best)

Oddbjørn bruker ikke pc. Men han trenger enten tavle, whiteboard eller flip-over (én av delene er nok)

Deltakerne bør sitte rettvendt mot foredragsholder. Hesteskoformasjon eller plasseringer der deltakerne får skulderen eller ryggen mot foredragsholder bør unngås dersom mulig.

Under oppdraget

Du kan formulere introen selv, eller du kan bruke en av disse.

Dersom kurset/foredraget skal være i kinosal eller lignende er det best med jevn og god belysning, gjerne samme lysstyrke på scenen som i salen (fordi Oddbjørn har en øyeskade)

På noen arrangement er Memo-bøker inkludert. I slike tilfeller deles bøkene ut like etter at kurset er ferdig.

 

Etter oppdraget

Faktura sendes etter oppdraget (fra enkeltmannsforetaket By eller fra Memo1 AS). Hvis du vil kan du fylle ut et lite skjema om fakturainfo nå – hvis ikke fikser vi det etterpå, null stress.

Spørsmål og svar

Kan vi ta med familie på kurset?
Dette er opp til arrangør/oppdragsgiver, men det er i orden for Oddbjørn. 

Må vi skifte lokale dersom vi ikke har bord til alle deltakerne?
Nei. Det er gunstig med bord, men det er ikke nødvendig.

Kan dette utføres utendørs?
Ja, så lenge du synes været er godt nok.

Kan vi fotografere eller filme?
Foto er ok. Det samme er korte videoer. Nei takk til filming av lengre sekvenser.

PS: Du får utstyrslista automatisk tilsendt også én uke før arrangementet hvis teknologien fungerer.