Lære språk: Slik husker du ordene effektivt (se video)

Å lære språk kan være gøy. Prøv en liten øvelse med hukommelsesmester Oddbjørn By:

Det er mye å grue seg til når du skal lære språk: Uttale. Huske ordene. Lære grammatikken.

Når det gjelder uttale, så kan vi utsette den bekymringen en god stund – fordi ordene memoreres etter uttale, slik som i videoen. Jeg har laget assosiasjoner og huskeord som ligner mest mulig på uttalen. Jeg har samlet de tusen viktigste ordene på italiensk, spansk og tysk i bøkene under. Der får du leksjoner som i videoen, slik at du husker ordene. Du kommer veldig langt med tusen ord.

Det er realistisk å lære hundre ord på en kveld, med Memo. På Norge Rundt i 2014 lærte jeg programlederen 200 italienske ord på to timer. På gloseprøven etterpå hadde hun 198 riktig. Men husk at veien er målet, så du kan godt nyte veien og bruke noen uker på alle tusen ordene.

I tillegg har jeg laget et system for å huske de 123 viktigste verb og setninger på fransk. På fransk kan du velge mellom bok eller nettkurs.

Fransk nettkurs på memokurs.no

Å lære språk ved å huske ord er fint, men hva med grammatikken?

For sikkerhets skyld har jeg laget lydfiler som du kan lytte til også. Men hva med grammatikken? La meg ta et eksempel fra livet mitt. Jeg er dyktig i norsk og dansk grammatikk, men dansk uttale er ikke min styrke. Min erfaring i Danmark er slik:

Perfekt grammatikk + dårlig uttale = tomme blikk.

En venn som er dårlig i  grammatikk (norsk og dansk) – men har godt øre for uttale har denne erfaringen:

God uttale + dårlig grammatikk = gode samtaler.

Derfor starter vi å lære språk med å huske nyttige ord og setninger – som vi husker med riktig uttale. Å huske en haug med nyttige ord gir stor mestring. Som Scott Adams sa: Success caused passion more than passion caused success. Memo-bøkene gir deg suksess og mestring, som igjen skaper lidenskap. Det er målet. Å huske ord og setninger skaper mestring og lidenskap. Så kan du bruke ordene og lidenskapen til mer språklæring.

Bøkene finner du her