Litteratur

Litteraturliste for Best of Memo:

Bell, Andi. 2000. Memory book. Carlton books
By, Oddbjørn. 2006. Memo – den enkleste veien til bedre hukommelse. Kagge Forlag
By, Oddbjørn. 2006. Memo-håndboka – den enkleste veien til bedre eksamen. Kagge Forlag
By, Oddbjørn. 2013. Memo: Lær italiensk. Olden Forlag
Fahsing, Ivar og Gottschalk, Petter. 2008. Kriminelle organisasjoner. Fagbokforlaget
Hernes, Skarning, Iversen, Moe Rusten, Steineger, Stenseth: TreBi, Gyldendal, 1998
Karlsen, Pål Johan. 2004. Slik får du bedre hukommelse. Aschehoug
Luria, Alexander. 1987. The mind of a mnemonist. Harvard University Press
O’Brien, Dominic. 2001. Lær å huske. Gyldendal
Passer, Michael & Ronald Smith. 2004. Psychology – The Science of Mind and Behavior. McGraw-Hill
Wetterberg, Peter. 2005. Hukommelsesboken. Gyldendal