PowerPoint – Til å sovne av

Jeg var nylig deltaker på flere seminar innen reiseliv. Et stort problem med presentasjonene var bruken av PowerPoint. Vi ble lesset ned med detaljer, lange tekster og tall. Flere deltakere sovnet.

PowerPoint er ofte en huskelapp for den som holder presentasjonen. Men hvis du som foredragsholderen ikke husker informasjonen uten en PowerPoint – betyr ikke det at informasjonen er for detaljert?

Jeg har lært opp komikere og skuespillere til å huske manus. De må huske manus, hvis ikke faller formidlingen i gulvet. Så la oss ta et scenario der du som foredragsholder ønsker å huske det du skal si. Da ville du aldri memorert hundrevis av tall.

powerpoint

Ved å huske presentasjonen din tvinges du til å sette søkelys på det viktigste, i stedet for å drukne i detaljer. Det er tross alt du som er eksperten, og en av hovedfunksjonene til en foredragsholder eller lærer er å hjelpe deltakerne til å sortere ut det viktigste – fra enorme fagfelt. Du slipper også at folk blir sittende å lese PowerPointen, i stedet for å høre på deg. Eller at de slutter å følge med, fordi slidesene uansett blir sendt på e-post.

Å holde en presentasjon er ikke enkelt. Hovedproblemet er hvordan skal vi huske innholdet? De vanligste metodene er:

-PowerPoint

-Huskelapp

-Memorering (å ha huskelappen i hodet)

Hvis du føler at memorering blir for skummelt kan du bruke huskelapp. Det har også fordeler med at du vil aldri overlesse huskelappen med detaljer – eller klippe og lime mengdevis av tekst. Bruk nøkkelord i stedet for setninger, slik at det blir framføring, i stedet for høytlesning.

Mange foredragsholdere starter seminaret ved å ramse opp CV-en eller firmahistorien. Hvis forhistorien til deg eller firmaet er interessant kan du vurdere å starte med det, hvis ikke anbefaler jeg å ta den senere (eller droppe det). Forhistorien kan vi kalle backstory. Gode bøker starter sjelden med backstory. Først skapes spenning eller et problem eller interessant tema. Forhistorien kan du presentere sømløst undervegs eller som en egen seksjon.

Hvis du må formidle statistikk, grafer eller detaljer kan det ofte være bedre å bruke tavle eller flip-over i stedet for PowerPoint. Selv Steve Jobs brukte flip-over i stedet for PowerPoint når han holdt presentasjoner. En fordel med at du tegner og skriver mens folk ser på, er at folk husker det bedre, enn når det samme blir presentert på en ferdig PowerPoint [1]

hvordan holde foredrag

Konklusjon om PowerPoint

Å holde en presentasjon med PowerPoint kan fungere, men da har du et problem som du må fikse. Da er det enklere å unngå problemet fra starten av. Ved å droppe PowerPoint blir foredraget ditt nesten automatisk bedre. Mer kontakt med publikum, storytelling, mer troverdighet, folk holder seg våkne – og ingen tekniske problemer.

Les flere tips om å holde foredrag (om varighet, engasjement, mikrofon, tankegang, jernteppe, spørsmålsrunde, med mer)

Fotnote:

[1] Bloomberg om forskning på området.