PowerPoint – Til å sovne av

Jeg deltok nylig på flere seminarer innen reiseliv. Et stort problem med presentasjonene var bruken av PowerPoint. Vi ble overveldet av detaljer, lange tekster og tall. Flere deltakere sovnet.

PowerPoint er ofte en huskeliste for den som holder presentasjonen. Men hvis du som foredragsholder ikke kan huske informasjonen uten en PowerPoint, betyr ikke det at informasjonen er for detaljert?

Jeg har trent komikere og skuespillere til å lære manus utenat. De må huske manuset, ellers faller presentasjonen til bakken. Så la oss ta et scenario hvor du som foredragsholder ønsker å huske hva du skal si. Da ville du aldri prøvd å huske hundrevis av grafer og tall utenat.

powerpoint

Ved å huske presentasjonen din, tvinges du til å fokusere på det viktigste – i stedet for å drukne i detaljer. Tross alt er du eksperten, og en av hovedfunksjonene til en foredragsholder eller lærer er å hjelpe deltakerne med å sortere ut det viktigste fra store fagområder. Du unngår også at folk sitter og leser PowerPoint i stedet for å høre på deg. Eller at de slutter å følge med fordi lysbildene uansett sendes på e-post.

Å holde en presentasjon er ikke lett. Hovedproblemet er hvordan husker vi innholdet? De vanligste metodene er:

– PowerPoint
– Huskeliste
-Memorering (ha huskelisten i hodet)

Hvis du føler at det å lære utenat blir for skremmende, kan du bruke en huskeliste. Det har også fordelen at du unngår å overlaste listen med detaljer eller klipper og limer inn store mengder tekst. Bruk stikkord i stedet for setninger, slik at det blir en presentasjon i stedet for høytlesning.

Mange foredragsholdere starter seminaret med å liste opp CV-en, eller bedriftens historie. Hvis din eller bedriftens bakgrunn er interessant kan du vurdere å begynne med den, hvis ikke vil jeg anbefale å ta den senere (eller droppe den). CV og bedriftshistorie kan kalles backstory. Gode bøker starter sjelden med backstory. Først skapes spenning eller et problem eller et interessant emne. Du kan presentere bakgrunnen sømløst underveis eller som et eget avsnitt.

 Skal du formidle statistikk, grafer eller detaljer, kan det ofte være bedre å bruke en tavle eller flippover i stedet for PowerPoint. Til og med sjefen for Apple, Steve Jobs, brukte flippover i stedet for PowerPoint når han holdt presentasjoner. En fordel med å tegne og skrive mens folk ser på, er at de husker det bedre enn når det samme presenteres på en ferdig PowerPoint. [1] 

hvordan holde foredrag

 

Konklusjon om PowerPoint

Å holde en presentasjon med PowerPoint kan fungere, men da har du et problem du må fikse. Så det er lettere å unngå problemet fra starten. Ved å droppe PowerPoint vil presentasjonen din nesten automatisk forbedres. Mer kontakt med publikum, historiefortelling, mer troverdighet, folk holder seg våkne – og ingen tekniske problemer.

Les flere tips om å holde en presentasjon (om varighet, engasjement, mikrofon, tankesett, nøling, spørsmål og svar-økt med mer).

 Fotnote:
[1] Bloomberg om forskning på området.