Skrive notater på papir, pc eller bare lytte?


Når vi tar et fag kan pensummengden være enorm, og det er umulig å huske alt. Jeg kjenner de med best hukommelse i verden, og ingen kan huske alt. Derfor prøver jeg å finne ut hva som er det viktigste. Forelesing og undervisning anser jeg som stalltips fra en ekspert: foreleseren har begrenset tid og vil vanligvis fokusere på det viktigste. I tillegg er det ofte foreleseren som lager eksamen og prøver. Det foreleseren sier kan være veldig verdifullt. Så er spørsmålet: er det best å bare lytte? Eller skrive ned på pc-en, eller i kladdeboka?

Det har sine begrensinger å bare lytte. For det første er det lett å drømme seg bort, når man ikke må konsentrere seg om å skrive. Når man skriver må man hele tiden tenke etter: hva var det viktigste som ble sagt nå? Den vurderingen får man ikke i samme grad ved bare å lytte. Uansett hvor god hukommelse du har er det fint å ha notater å se på etter undervisningen. Å bare lytte kan gå fint, men straks det blir store mengder informasjon vil mye nødvendigvis gå tapt. Gode notater hjelper deg til å tenke gjennom og sortere hva som var viktig etter undervisningen, spesielt siden du kan se det foran deg på det du har skrevet.

Jeg og andre utøvere i VM i hukommelse kan huske kortstokker på under ett minutt. Slike ferdigheter er nyttige i studering og arbeidslivet også. Men det finnes et finnes ingen hukommelsesteknikk som er så god at du aldri trenger å repetere. Til og med Drillo må repetere geografikunnskapen sin. Så når du først er på forelesing er det like greit å notere der og da. Slik at du kan gå tilbake i notatene ved behov. Noen studenter baserer seg heller på forelesernes power point, som gjerne legges ut på nettet etter forelesing. Dette er jeg er skeptisk til, fordi dine egne notater ofte er best for din hukommelse. Der har du formulert deg på din egen måte. Dine egne notater er ofte enklere å huske enn noen sterile power points med en og annen illustrasjon. Dessuten er power point ofte laget for at foreleseren skal huske hva han skal si, ikke for at du lettere skal huske.

Hvor mye som bør noteres varierer. En god foreleser fokuserer på det viktigste i pensum. Den utvelgelsen han har gjort gjør jobben enklere for deg. Noen ganger er mesteparten verdt å notere, andre ganger er det lenger mellom verdifull informasjon. Personlig noterer jeg mye. Men det finnes ingen fasit, bruk fornuften.

En fordel med pc at du har alt lagret på ett sted. Noen skriver raskere på pc, og det er mulig å redigere uten viskelær. Men foreleseren presenterer sjelden stoffet hulter i bulter. Kunnskapen er ganske ferdigredigert. Jeg har problemer med å se så mange fordeler med pc. På papir har du større fleksibilitet i forhold til utforming. Du kan tegne, sette streker og piler akkurat som du vil. Forskning viser også at notering med skrivesaker er enklere å huske. Forsker Anne Mangen ved lesesenteret ved UiS sier at hjernen har best av å lese på papir. Samtidig viser forskingen at vi lærer raskere når skrivingen skjer for hånd. Håndtegning av bokstaver gir kraftigere inntrykk enn tastatur, en trykkebevegelse som er lik for samtlige bokstaver. Bare det argumentet er for meg nok til å foretrekke papir foran pc i studiesituasjoner.

Noen tar opp forelesinger på lydbånd. Det kan være greit, men jeg anbefaler uansett å notere noe. Så du får overblikk. Hukommelsesmessig vil jeg anbefale å gå på forelesing, what ever it takes. Fordi der får du tips fra en ekspert i faget. Og ta notater på papir.

Fill out my online form.