Tanker om skoleverket

Som hukommelsesudøver får jeg ofte spørsmål om mine tanker om skoleverket. Her er noen korte tanker:

Allmennfag
Det meste av læreplanen er glemt noen år senere, det er umulig å holde tritt med all kunnskapen (om hinduisme, gymteori, litterære perioder og Napoleonskrigene).

Kortere allmennfag vil tvinge frem en reduksjon i læreplanen, som er alt for stor. Å sitte stille i tre år er neppe bra for motivasjon, helse eller samfunnsøkonomi. Allmennfag bør gjennomføres på halvparten av tiden.

PowerPoint
Våre forfedre holdt presentasjoner fra hukommelsen. Nå bruker mange elever PowerPoint. Resultatet er at elevene bruker mye tid på å lete etter skrifttyper, skriftfarger og ting som ikke har noe med faget å gjøre.

Elevens PowerPoint er egentlig en huskelapp. Det er bedre å bruke den tiden på å plassere huskelappen i hodet og holde presentasjonen fra hukommelsen.

Resultatet er: Ingen tekniske problemer. En mer levende presentasjon. Mer troverdighet enn å lese høyt fra en PowerPoint. Bedre karakterer.

Hva er eksamen?
Eksamen er i stor grad en huskekonkurranse, enten vi liker det eller ikke. For elever som har deltatt i undervisningen og studert emnet, er forståelsen sjelden problemet. Det er ofte hukommelsen som setter begrensningene. Derfor er det rart at elevene ikke lærer husketeknikker.

Våpenkappløp
Rekordmange tar høyere utdanning. Dette skaper et våpenkappløp, hvor vi blir tvunget til å ta stadig høyere utdanning for å få jobben. At det tar mange år å få unge ut i arbeid er et problem. Et tiltak kan være å halvere lengden på allmennfag. Men det vil neppe skje. For mange kan det være gunstig å velge en vei uten våpenkappløp.

skoleverket
Tanker om skoleverket i 2022