Vi ansetter

Eg er forfattar og foredragsholdar, og søker ny sekretær.

Arbeidstid: 0 til 7 timar i veka. Dette varierer, fordi eg er mykje vekkreist. Det kan bli tre timar ein onsdag, og sju timar med prosjekt ein torsdag. Meir informasjon får du i eventuelt jobbintervju. Du får vanligvis beskjed om neste vekes timeplan kvar fredag. Arbeidstida er relativt fleksibel, så dette er ein jobb som passar godt for studentar som har ledige timar innimellom.

Her er arbeidsoppgåvene den forrige sekretæren hadde. Dine oppgåver blir truleg mykje av det samme:

*Bestille flybillettar, hotell
*Skrive reiserekningar og reiseplanar
*Føre rekneskap i Fiken (opplæring blir gitt)
*Korrekturlesing – kanskje også skrivearbeid
*Anna forefallande kontorarbeid
*Administrering av Olden Forlag
*Postlegge brev og bøker

Ein del av jobben er spennande, ein del er kjedelig.

Mesteparten av arbeidet er på kontoret mitt på Siggerud (Oslo Syd). Det er tidvis jobbing i felten (i Oslo). Resten gjer du på heimekontoret ditt, eller der du vil. Den som får jobben blir tilsett med prøvetid i foretaket By, (org 989 705 385).

  • En jobb hos Oddbjørn By, Memo, ser solid ut på cv-en (tidligere sekretærer arbeider nå fulltid i Gyldendal, Statens sivilrettsforvaltning og Dagbladet)
  • Fleksible arbeidstider
  • Lærerikt

Send søknad og kortfatta CV på e-post til [email protected]
Eventuelle spørsmål rettes på e-post.