Dette er ingen oppskrift på hvordan løse Rubiks kube – men det er noen spørsmål som du bør stille deg – før du velger framgangsmåte.

Da den ungarske billedhuggeren og arkitekturprofessoren, Ernő Rubik, oppfant 3D-puslekuben i 1974, satte han i gang en bevegelse som fascinerer millioner av mennesker verden over. Det har blitt satt likhetstegn mellom intelligens og det å løse kuben, siden folk flest ikke aner hvordan det kan være mulig å forstå seg på den. Og det med god grunn: Det finnes flere enn 43 trillioner måter å vri og vende på denne fargerike leken.

Å løse Rubiks kube ved å resonnere seg fram, basert på ren logikk er en mesterlig oppgave – men ikke umulig. Allikevel finnes det konkurranser organisert av «World Cube Association» (det internasjonale kubeforbundet) der deltakerne er i stand til å løse kuben på bare noen få sekunder. Hvordan løse Rubiks kube så raskt? Alt handler om hvilket huskesystem man bruker for å løse en Rubiks kube, og mye øvelse.

løse rubiks kube

Innhold

En speedcuber (en såkalt «konkurransekuber» eller bare en «kuber») lærer seg alle relevante algoritmer på forhånd for å løse en gitt kube. Gjennom et sett med flere steg gjenkjenner kuberen den uløste tilstanden til kuben, og begynner å følge et mønster som leder til en løsning. Avhengig av kompleksiteten til systemet som blir brukt, vil tiden det tar å utføre alle stegene variere fra et fåtalls sekunder til flere minutter. Jo mer kompleks et system er, desto flere algoritmer trenger man å memorere først. Lengdene på hver algoritme varierer vanligvis fra noen få til tolv runder.

Løse rubiks kube ved å bruke muskelminnet

Det store spørsmålet til denne artikkelen er: Hva er den beste måten å sette de algoritmene inn i hodet ditt på? I kubekretser er det vanlig å lære seg hver enkelt algoritme ved ren og skjær rutinemessig vriding og vending. Det betyr at du gjentar alle trekkene til én enkelt algoritme igjen og igjen, helt til hjernen din går på autopilot.

På denne måten sparer hjernen vår en mengde energi senere, bare ved å gjenta det musklene er vant til å gjøre. Herav begrepet muskelminne, som er det samme som motorisk innlæring, eller en form for prosedyrisk hukommelse. Det er i bunn og grunn det samme som å lære seg å sykle. Når du først har lært det, trenger du ikke lenger å tenke på hvordan du sykler. Du bare gjør det. Det har blitt bevist mange ganger før at denne denne fremgangsmåten fungerer bra. Å bruke husketeknikker er faktisk sett ned på av mange tradisjonelle kubere.

hvordan løse rubiks kube

Det positive med muskelminne er at du lærer steg for steg å innøve alle relevante trekk, og du blir i stand til å utføre dem lynraskt. Du kan til og med se på TV mens du øver. En ulempe er at du må gjenta alle trekkene mange ganger, før hjernen din virkelig lærer seg en ny algoritme. Og her snakker vi bare om én algoritme. Med den populære Fridrich-metoden er du nødt til å lære deg i overkant av hundre algoritmer.

Å bruke husketeknikker

For en som er vant til å bruke husketeknikker, oppleves innlæring med muskelminne som tungt og kjedelig. Man har investert så mye tid på å finpusse ferdighetene sine, at det å gå tilbake til rutinemessig vriding og vending er det siste man ønsker å gjøre. Den andre måten vi kan få de algoritmene inn i hodet på, er derfor ved å bruke et huskesystem. Dette kan man gjøre ved å gjøre om trekkene til sifre, og ved å bruke et tallsystem (i Memo-bøkene finner du ferdige tallsystem) for å memorere dem.

Trekkene gjør du om til bilder. Det kan være mellom to og fire sifre/trekk for hvert bilde. Dette gjør deg i stand til å memorere algoritmene veldig raskt. Du kan til og med ta en pause midt i en algoritme, noe som ikke er mulig med muskelminne (i hvert fall ikke for en nybegynner). På den negative siden kommer du i utgangspunktet til å være veldig treg i utførelsen, og du må tenke mye hardere.

Konklusjon - hvordan løse Rubiks kube?

Hva er den beste metoden? Burde du stole på huskesystem eller muskelminne-treningen for å løse Rubiks kube? Jeg tror at det avhenger av egne preferanser og bakgrunn. Muskelminne er den vanligste metoden. Det er også den metoden som løser kuben raskest. Ulempen er at å bruke muskelminne krever mye repetsjon og mye trening – noe jeg synes er kjedelig. Memorering er å foretrekke hvis du vil lære deg å løse kuben ved hjelp av lite trening og minimalt med repetisjon. Ulempen er at selve vridingen (løsningen) tar litt lenger tid – og du vil neppe oppnå rekordtider.